Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

terça-feira, 24 de julho de 2012

bulonjaprelegoEXCERTO DO DISCURSO DO DR. L.L.ZAMENHOF, POR OCASIÃO DO PRIMEIRO CONGRESSO UNIVERSAL DE ESPERANTO, EM BOULOGNE-SUR-MER- FRANÇA- 1905

MI SALUTAS VIN, KARAJ SAMIDEANOJ, FRATOJ KAJ FRATINOJ EL LA GRANDA TUTMONDA HOMA FAMILIO, KIUJ KUNVENIS EL LANDOJ PROKSIMAJ KAJ MALPROKSIMAJ, EL LA PLEJ DIVERSAJ REGNOJ DE LA MONDO, POR FRATE PREMI AL SI RECIPROKE LA MANOJN...

MODESTA ESTAS NIA KUNVENO; LA MONDO EKSTERA NE MULTE SCIAS PRI ĜI, KAJ NIAJ VORTOJ NE FLUGOS TELEGRAFE AL ĈIUJ URBOJ DE LA MONDO, SED TRA LA AERO DE NIA SALONO FLUGAS MISTERAJ SONOJ, SONOJ TRE MALALTAJ, NE AŬDEBLAJ POR LA ORELO, SED SENTEBLAJ POR ĈIU ANIMO SENTEMA: LA SONOJ DE IO GRANDA, KIU NUN NASKIĜAS...

EN NIA KUNVENO NE EKZISTAS NACIOJ FORTAJ KAJ MALFORTAJ, PRIVILEGIITAJ KAJ SENPRIVILEGIAJ, NENIU HUMILIĜAS, NENIU SIN ĜENAS; NI ĈIUJ ESTAS PLENE EGALRAJTAJ; NI ĈIUJ SENTAS NIN KIEL MEMBROJ DE UNU NACIO, KIEL MEMBROJ DE UNU FAMILIO, KAJ LA UNUAN FOJON EN LA HISTORIO DE LA HOMARO, NI, MEMBROJ DE LA PLEJ MALSAMAJ POPOLOJ, STARAS UNU APUD LA ALIA NE KIEL FREMDULOJ, NE KIEL KONKURANTOJ, SED KIEL FRATOJ, KIUJ PREMAS AL SI RECIPROKE LA MANOJN, SINCERE, KIEL HOMO AL HOMO.

NI KONSCIU BONE GRAVECON DE LA HODIAŬA TAGO; ĈAR, HODIAŬ, INTER LA GASTAMAJ MUROJ DE BULONJO-ĈE-MARO, KUNVENIS NE FRANCOJ KUN ANGLOJ, NE RUSOJ KUN POLOJ, SED HOMOJ KUN HOMOJ...

Nenhum comentário:

Postar um comentário