Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

segunda-feira, 5 de novembro de 2012


MEZUROJ

1 SUPERJARO = 366(Tricent sesdek ses) tagoj;

1 JARO = 365(TRICENT SESDEK KVIN) MONATOJ;

1 JARO = 12(DEK DU) MONATOJ;

1 SEMESTRO = 6(SES) MONATOJ;

1 MONATO = 28(DUDEK OK)/30(TRIDEK)/31(TRIDEK UNU) TAGOJ;

1 MONATO = 4(KVAR) SEMAJNOJ;

1 SEMAJNO = 7(SEP)TAGOJ;

1 TAGO = 24(DUDEK KVAR) HOROJ;

1 HORO = 60(SESDEK) MINUTOJ;

1 MINUTO = 60(SESDEK) SEKUNDOJ.

KIAM VI NASKIĜIS?

Mi naskiĝis la 18-an(dek okan) de aprilo 1960(mil naŭcent sesdek).

KIOMAĜA VI ESTAS?

Mi estas 52(kvindek du) jara.

KIOM DA MONATOJ ESTAS EN 1(UNU) SUPERJARO?

En unu superjaro estas 366(tricent sesdek ses) tagoj.

KIOMA MONATO ESTAS DECEMBRO?

Decembro estas la 12-a(dek dua) monato de la jaro. 

KIOMA TAGO ESTAS MARDO?

Mardo estas la 3-a(tria) tago de la semajno?

EN KIUJ TAGOJ VI LABORAS?

Mi laboras de lundo ĝis ĵaŭdo. Vendrede, sabate kaj dimanĉe mi ripozas.

EN KIUJ TAGOJ (KIAM) VI LERNAS ESPERANTON?

ĈIULUNDE KAJ ĈIUMERKREDE MI LERNAS ESPERANTON.

KIUN TAGON DE LA SEMAJNO VI PREFERAS?

Vendredon, ĉar mi ne laboras.

KIU TAGO ESTAS HODIAŬ?

HODIAŬ ESTAS LUNDO.

KIOMA TAGO ESTOS POSTMORGAŬ?

Postmorgaŭ estos la 31-a(tridek unua) de oktobro.

KIOM KOSTIS VIA LIBRO DE ESPERANTO?

Ĝi kostis 50(kvindek) realojn. Laŭ mi, ĝi estas multekosta.

KIOM KOSTAS 1 KILOGRAMO DA SUKERO?

Kostas 2(du) realojn.

KIOM KOSTAS 1 LITRO DA LAKTO?

Unu litro da lakto kostas R$ 2,70(du realojn kaj sepdek centavojn).

KIOM DA MONO VI BEZONAS?

Malmulte; nur 10(dek) realojn.

ĈU VI VOLAS TASON DA KAFO?

NE, iom pli; karafon.

Kategorioj
Nedifinaj
Montraj
Demandaj
Kolektivaj
Negativaj
TEMPO
IAM
TIAM
KIAM
ĈIAM
NENIAM
KVANTO
IOM
TIOM
KIOM
ĈIOM
NENIOM E  K Z E R C O

1.      RESPONDU

·         Kioma tago estas ĵaŭdo? Ĝi estas la________tago de la semajno.
·         Kiu dato estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la_____________________de ________________.

·         En kiu dato naskiĝis Zamenhof? Li naskiĝis la_______________de______________________


·         Kiom estas trioble dek tri?_________________________________________.

·         Kiom estas 45 dividite per  3=____________________________________.


·         Kiom estas 2000-86=______________________________________________.

2.      UZU KIU/KIA/KIOM/KIOM DA/KIOMA/KIOMAĜA:

A.      _____________vi estas?   52(kvindek du) jara.
B.      _____________kafo vi volas?   2 kg (du kilogramojn).
C.      _____________monato estas Decembro?   La 12-a(dek dua).
D.     _____________tago estas hodiaŭ?   Tre varma.
E.      _____________tago estis hieraŭ?    mardo.
F.       _____________kostas 1kg da sukero?. Du realojn.


3.      Kompletigu:

A.     Januaro, _____________, Marto, _____________Majo, ____________Julio, ________________, Septembro, ________________, Novembro, _________________.
B.      _________________, lundo, ____________, merkredo,_____________, ĵaŭdo,_______________, sabato.

4.      SKRIBU:

·         2314_______________________________________________________
·         31ª_______________________________________________________
·         13_________________________________________________________
·         6589_______________________________________________________
·         Mil okcent kvindek naŭa________________
·         Dek kvin_________________
·         Mil okcent kvindek naŭ________________
·         Mil naŭcent naŭdek sesa_______________
·         Sesoble ses rezultas tridek ses._______________________________
·         366_______________________________________________________
·         Dek kvara de Aprilo mil naŭcent dek kvar. _____/______/_________.
·         1ª____________.
·         3 x 6. ____________________________
·         12 dividite per 6___________________________________
·         43 – dek kvin_________________________________________
·         3639 + 4 __________________________________________________
·         1/2 _________________________________________
·         3/4 _____________________________________________

5.      Respondu pri vi.

·         Kiomaĝa vi estas?_______________________________________
·         En kiu jaro vi naskiĝis?___________________________________
·         Kioma fil(in)o vi estas?___________________________________
·         Kiom da personoj estas en via familio?______________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário