Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

segunda-feira, 10 de março de 2014
UFC - ESPERANTO-KURSO
http://www.esperanto.ufc.br– esperanto@ufc.br

Esperanto na Internet

Na Internet é possível encontrar muito sobre o Esperanto, como páginas de instituições, vídeos, materiais de estudos e comunidades. A seguir estão algumas sugestões.

Aprendizado
http://lernu.net/ Cursos de Esperanto pela internet, manuais, fóruns, dicionário entre outros.

http://edukado.net/ Portal de ensino de Esperanto, preparação de professores, certificados internacionais.

http://bertilow.com/pmeg/ Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko Manual Completo de Gramática de Esperanto.

http://www.kurso.com.br/ Curso de Esperanto em forma de programa de computador.

http://tekstaro.com/ Busca de uso de palavras e expressões em importantes textos clássicos em Esperanto.

http://tatoeba.org/ Frases e expressões em Esperanto e em muitas outras línguas simultaneamente.

http://www.dominiopublico.gov.br/ Livros disponíveis em Esperanto (busque por texto + esperanto).

No Mundo
http://eo.wikipedia.org/ Wikipedia em Esperanto, um grande acervo de textos em diversas línguas. Especialmente importante para a história esperantista e estudos de interlinguística.


http://www.uea.org/ Universala Esperanto-Asocio Associação Universal de Esperanto.

http://akademio-de-esperanto.org/ Akademio de Esperanto Academia de Esperanto.http://pasportaservo.org/ Pasporta Servo, rede internacional de hospedagem.

No Brasil
http://esperanto.org.br/ Liga Brasileira de Esperanto Brazila Esperanto-Ligo.

http://esperanto.brazilo.org/ Movimento Virtual de Esperanto no Brasil.

http://miaamiko.brazilo.org/ Ensino e divulgação: Programa Mia Amiko, que desenvolve um programa de integração entre monitores e interessados em Esperanto, com o objetivo de formar esperantistas.http://movi.brazilo.org/ Voluntariado virtual na Internet: Grupo MOVI (Movado Virtuala de Esperantaj Volontuloj).
Programa para computador:

http://www.zz9pza.net/tajpi/ Programa Tajpi, para digitar letras do Esperanto no Windows.

Ouvindo o Esperanto:

http://muzaiko.info/ Rádio em Esperanto com músicas, notícias etc.
http://esperantaretradio.blogspot.com/ Reportagens com texto e áudio.

http://radioverda.com/ Áudio de reportagens sobre assuntos em geral.

Dicionários:

http://vortaro.net/ O principal dicionário de Esperanto (Eo-Eo), baseado no Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto.

http://vortaro.brazilo.org/ Vortaro Túlio Flores Esperanto/Português/Esperanto.

http://www.reta-vortaro.de/ Reta Vortaro ReVo (Eo-muitas línguas).

sexta-feira, 7 de março de 2014

Alfred Michaux

Alfred Michaux
Michaux kun Zamenhof en poŝtkarto el ĉ. 1906, kun faksimila aŭtografo
Alfred Michaux en fotokarto el 1929

Alfred MICHAUX (miŝo), franco, advokato. Naskiĝis en la 5-a de julio 1859 en Clenleu (apud Boulogne-sur-Mer, Bulonjo ĉe Maro). Mortis 1937 en Boulogne.
Advokatestro en Bulonjo. Tre agema, prezidis societon por infanoj laŭleĝe punindaj; okupiĝas pri sportoj, ktp. Li studis kaj povis paroli la planlingvonNeo-Latin“ de E. Courtonne. Li estis varbita al Esperanto de Louis de Beaufront. La unua kongreso en Boulogne dum 1905 restos lia gloro. Li iniciatis, preparis kaj sukcesigis ĝin. En la 7-a de aŭgusto 1904 okazis en Calais kunveno de 120 Esperantistoj. Kelkaj proponis, ke tian feston oni rekomendu en la venontaj jaroj. Tiam Michaux ekkriis: „Nu, mi invitas vin la venontan jaron en Boulogne por vera, grava Esperantista Kongreso“. Tiu historia frazo estas la fonto de niaj UK-j.
Dum la unua UK li gastigis L.L. Zamenhof. Lia praktika senco kuraĝigis la aŭtoron de la lingvo kaj efike helpis al la granda sukceso kaj al la decidoj alprenitaj. Michaux viciĝis inter la plej varmaj kaj agemaj propagandistoj de tiu epoko. Li faris sennombrajn paroladojn en Francujo kaj ankaŭ en Belgujo, Nederlando, Britujo: Li prezidas la Societon Internacian de Juristoj Esperantistaj. Li opiniis, ke en kelkaj medioj (ekz. kuracistoj) oni ne povas sukcesigi alian lingvon ol la latinan, kaj li proponis utiligi latinon simpligitan „Romanal“. Tiu provo ne havis sukceson. Krom multaj artikoloj en francaj ĵurnaloj li verkis: Kun Paul Boulet:, Nouvelle methode pour apprendre seul l' Esperanto', 1905. ,Libera Evolucio aŭ Akademio', 1908. ,Catechisme de l' Esperanto'.
Li estis ano de Academia pro Interlingua.

Eksteraj ligiloj


Letero de Zamenhof al Michaux (1905).

Louis DE BEAUFRONT [lwi də bofʁɔ̃], (kromnomo de Louis Eugène Albert CHEVREUX), Markizo de Beaufront, franca instruisto esperantista, naskiĝis 3-an de oktobro 1855 en Parizo, mortis en Thezy-Glimont (sude de Amiens) 8-an de januaro 1935.
La vivo de Louis Chevreux/de Beaufront (kiu uzis ankaŭ aliajn antaŭnomojn) antaŭ lia esperantiĝo estas iom mistera. Li naskiĝis en Parizo; lia patrino estis Louise Armande Chevreux, kiu naskiĝis en Blandy-les-Tours. La nomo de lia patro ne estas konata. Ŝajnas ke kiam Louis estis dekdujara, lia patrino mortis. Li poste loĝis kun parencoj. Zamenhof pridubis la pretendon, ke li estis markizo.
Pri liaj studentaj jaroj malmulto fidinda estas konata. La rakonto pri lia juneco en la Enciklopedio de Esperanto estis bazita sur artikolo en la idolingva revuo Progreso kiun Beaufront mem verkis pri si, kaj kiu ŝajnas enhavi aferojn nepruveblajn.[1] Ankaŭ la onidiro pri reĝo de Belgio, kiel aliaj, tre verŝajne estis kreita de Beaufront mem. Tamen estas klare, ke lia lingvoscio estis ampleksa. Post gravega tifo, li fariĝis privata instruisto, loĝanta en la domoj de la familioj kies gefilojn li instruis. Li poste diris ke dum tiu tempo li provis realigi internacian lingvon per sistemo, kiun li nomis Adjuvanto, sed la manuskripto, deponita ĉe notario, malaperis (laŭdire pro detruo aŭ ŝtelo).
Iam antaŭ sia esperantiĝo li adoptis la nomon Beaufront.

Esperantista agado

Beaufront estis inter la unuaj francaj Esperantistoj[1]. Li aliĝis al Esperanto jam en printempo de 1888, kaj tuj komencis propagandi en la regiono de Toulouse kaj Albi. Li eldonis sian unuan esperantlingvan libron en januaro 1892, Langue Universelle Esperanto. Manuel complet, la unuan lernolibron por francoj. En 1893 li eldonis libreton Preĝareto por Katolikoj sub la imprimaturo de la ĉefepiskopo de Reims.
Li fondis en januaro 1898 la revuon L' Esperantiste kaj SPPE, kiu en Francio motoris la fondon de la unuaj grupoj kaj la organizon de instruado pri Esperanto. Ekde la fondo li prezidis tiun societon, de kiu li estis forpelita en 1908. [2].
Li estis la unua homo, kiu ellaboris plenan gramatikon de Esperanto, klarigante la manieron esprimi en bonstila Esperanto la naciajn parolturnojn, kaj tiamaniere eviti la danĝeron de naciaj dialektoj en Esperanto mem. En la daŭro de kelkaj jaroj (1892-1905) li eldonis tutan serion da lernolibroj, ekzercaroj kaj vortaroj, i. a. la faman Commentaire sur la grammaire de la Langue Internationale "Esperanto", 1900. Beaufront altiris al Esperanto multajn eminentajn kaj influajn personojn kaj diversajn asociojn. Pro sia aktiveco, li estis nomata "La dua patro de Esperanto".
Dum multaj jaroj, Beaufront estis rigardata de ĉiuj esperantistoj kiel unu el la plej severaj konservativuloj, neniam uzinta sian influon sur Zamenhof kaj sian aŭtoritatecon super la samideanoj, dum la daŭro de pli ol 20 jaroj, por elparoli la plej malgrandan vorton favore al reformoj. Carlo Bourlet eĉ nomis lin "granda inkvizitoro" pro lia troa konservativemo. En 1894 Beaufront estis kontraŭ reformoj en Esperanto, dum tiujara balotado, tial oni ne komprenis, kial en 1908 li konsentis pri la grandskala reformado kiu kondukis al la lingvo publikigita sub la nomo Ido.
La malkonkordoj inter Zamenhof kaj Beaufront temis ne pri lingvaj aspektoj, sed pri movadaj aferoj, ĉefe pri Homaranismo kaj interna ideo. Ankaŭ kiel tre katolika homo, al li ne plaĉis la religiaj ideoj de Zamenhof. Beaufront volis ke Esperanto estu ĉefe komerca lingvo kaj provokis la deklaracion de Boulogne, kaj ŝajnis al multaj homoj ke li estas advokato de neŭtraleco kaj racio kontraŭ la revemo de Zamenhof.
L. De Beaufront: La langue internationale – peut-elle être le latin? (skanita foto de la libro el la libraro de la kontribuinto.)

Adepto de Ido

Pro la tuja konvertiĝo de de Beaufront al Ido, eĉ plie pro lia konfeso de aŭtoreco, la esperantistoj ekinteresiĝis pri la negativaj aspektoj de lia aktiveco. Plejparte, do, la esperantistoj emfazis la rolon de de Beaufront; sed akcesoraj psikologiaj eksplikoj atribuas la skismon al persona orgojlo flanke de la ĉefoj de ambaŭ tendaroj, precipe Wilhelm Ostwald, Louis Couturat, Émile Boirac kaj Zamenhof.
Louis Couturat, kiel juĝisto de la Delegacio por alpreno de la lingvo internacia ne rajtis prezenti sian propran projekton; tial ĝi estis anonime prezentita sub pseŭdonimo "Ido". Ĉar la aŭtoro ne povis ĵeti mem la maskon, Beaufront konsentis fariĝi lia pajlohomo kaj deklaris: «Mi estas Ido». La vero pri tiu afero estis malkovrita post la unua mondmilito, kiam la vidvino de Couturat petis Ric Berger, ke li zorgu pri la paperoj lasitaj de ŝia edzo.
Beaufront fariĝis la ĉefa gvidanto de la Ido-movado, sed en januaro 1917 la sekretario kaj kasisto de la "Uniono dil Amiki di la Linguo Internaciona", redaktis alvokon al Unionanoj kaj aliaj Idistoj, atentigante la oficialan formon de Ido laŭ la laboroj de la Ido-Akademio kaj petante sendi la kotizojn por la pasintaj militojaroj. Respondo al tiu alvoko estis artikolo de Beaufront en julio, per kiu li postulis »la desaparo dil Uniono e di lua komitato« (malaperon de la Uniono kaj de ĝia komitato) pro la psikologia situo dum kaj post la milito kaj konsideris »omna rivivigo ... kom neoportuna, danjeroza e mem neposibla« (ĉian revivigon ... kiel neoportunan, danĝeran kaj eĉ neebla), ankaŭ pro statutaj argumentoj. Baldaŭ aperis la kontraŭopinio esprimata de svisoj kaj aŭstroj , sed Beaufront retenis sian vidpunkton kaj antaŭvidis nur la renaskon de la Ido-akademio.
La Ido-movado reviviĝis militofine, kvankam en aprilo 1919 Beaufront ripetis en Mondo sian vidpunkton pri la »fakta morto« de la Uniono, sed ne de la akademio, kaj konsideris kiel vanan la pruvon revivigi ĝin. Dum pluraj semajnoj nenio okazis internacie, sed la naciaj societoj rekomencis labori kaj propagandi. En septembro Bakonyi kiel sekretario de la Uniono, rimarkante la kreskan intereson de oficalaj aŭtoritatoj pri lingvo internacia, rekomendis al komitatanoj kaj akademianoj repreni siajn postenojn kaj proponis konsideri kaj rigardi la opinion de Beaufront kiel eksiĝon. Sekve, li disiĝis de la Ido-movado.
Beaufront mortis en 1935 preskaŭ forgesita kaj lian forpason eksciis nur partianoj de Okcidentalo, kiuj retro-ricevis al li senditan ekzempleron de Kosmoglott kun mencio, ke li mortis kaj ke oni ne scias, al kiu oni transdonu la sendaĵon. Vere, oni ne certas eĉ pri lia morto. Lia tombo, sennome, situas en la vilaĝo Marestmontiers, sude de Amiens.

quinta-feira, 6 de março de 2014Perguntas sobre o Congresso Internacional da Juventude (IJK)
IJK em Fortaleza, de  1825 de julho de 2014.

O que é o IJK?
— Trata-se do principal congresso da juventude esperantista mundial, organizado pela TEJO. Todos os anos ele ocorre em um país diferente e reúne pessoas de mais de 40 países. A programação do IJK tem como público os jovens esperantistas. A sua programação consiste em palestras, minicursos, oficinas, apresentações musicais, excursões, dentre outras coisas.
Mas eu não sou mais “jovem”, Eu posso participar do IJK?

— Sim, não existe limite de idade, porém o valor da inscrição é um pouquinho maior.
Mas eu não falo Esperanto fluentemente… Tem problema se eu quiser participar?

— Não, durante todo o congresso haverá curso de Esperanto para iniciantes e para quem deseja se aperfeiçoar. Se você ainda não é fluente, participar do congresso é uma excelente forma de praticar a língua internacional intensivamente. Além disso, teremos uma pessoa especialmente responsável para orientar ajudar durante todo o congresso caso este seja o seu primeiro IJK.
Onde acontecerá o congresso?

— O IJK acontecerá na Associação dos Funcionários dos Correios. Fica muito perto do aeroporto, distante 5 minutos de carro. Antes do congresso, você receberá maiores instruções sobre as várias formas de chegar lá. Mas uma coisa é certa: você será muito bem recebido no aeroporto!


Como eu faço para me inscrever?

— Basta acessar a página ijk.brazilo.net/Aliĝilo e preencher o seu formulário de inscrição. Para saber quanto será necessário pagar, consulte a tabela na página http://ijk.brazilo.net/aligho/kotizo/
O valor da inscrição varia de acordo com: -a idade, -o país de origem, -se você é membro da TEJO, -a data de inscrição – Há quatro períodos de inscrição: quanto mais cedo você se inscrever, maior será o seu desconto! No formulário de inscrição também é possível encomendar alimentação e hospedagem.
Eu sou vegetariano/celíaco. Vai ter opção pra mim?
 Descrição: :) 
— Existe uma grande quantidade de esperantistas que também são vegetarianos e, tradicionalmente, é oferecida opção vegetariana durante o IJK. Também teremos opções sem glúten. A gente não quer ninguém passando fome! Caso você queria, o clube também possui um restaurante próprio onde você pode comer, mas sem opções especiais de alimentação.
Como eu posso me hospedar?

— Existem várias maneiras: Você pode dormir em rede, acampar com barraca própria, dormir numa tenda coletiva (levando seu próprio colchão ou encomendando o aluguel de um) ou em camas (convencionais ou beliche) em quartos coletivos. Os valores de cada modalidade de hospedagem estão presentes em ijk.brazilo.net/aligho/kotizo/. Caso você prefira se hospedar em outro local, terá que tratar disso por conta própria.
Eu sou obrigado a dormir na sede do congresso?

— Você não é obrigado a nada. Essa é uma opção ofertada para facilitar a vida dos participantes.
É possível ter algum desconto?

— Sim. É só propor alguma contribuição para a programação. Você pode apresentar palestras, guiar alguma oficina ou minicurso, comandar rodas de conversação ou qualquer outra coisa dentro da sua capacidade e imaginação É possível enviar várias propostas e obter desconto por cada uma delas. Basta enviar suas propostas para o endereço ijk@brazilo.net com o assunto “programero”. Caso, sua proposta seja inclusa na programação, você receberá um pequeno desconto na sua inscrição.

Eu não posso participar todos os dias, é possível só ir lá e visitar um pouco?

— Sim, mas ,como o congresso irá ocorrer em um local privado, é necessário pagar pelo uso das instalações do local (piscinas, banheiros, quadras, etc). No mês do congresso, nós divulgaremos os valores especiais para quem quiser participar somente um ou dois dias. Fique atento!
Eu sou estrangeiro e preciso de uma carta-convite para entrar no Brasil. Como faço?

— Indique no formulário de inscrição essa necessidade e nossa equipe organizadora entrará em contato com você para tratar dos detalhes de envio da carta-convite.
Ah, mas o congresso dura muito pouco e eu queria aproveitar mais.

— Você pode participar das excursões antes e depois do congresso. Caso tenha interesse, basta indicar no ato da sua inscrição. Para saber quais são as excursões acesse ijk.brazilo.net/ekskursoj. Entraremos em contato oportunamente para informar horários, valores e formas de pagamento. Além disso, durante o congresso também haverá excursões para que você possa conhecer melhor a cidade de Fortaleza. Também é possível participar do Karioka Rekontiĝo no Rio de Janeiro, que vai acontecer logo antes do IJK e depois ir para Fortaleza junto com outros esperantistas que também vão participar do congresso. Para saber mais sobre o KoRo, acesse koro.brazilo.net
Caso tenha quaisquer outras dúvidas, basta nos enviar um email para o endereço ijk@brazilo.net. E siga na nossa página no facebook para ficar ligado das novidades. Teremos sempre grande prazer em ajudá-lo!