Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

segunda-feira, 11 de junho de 2012A MULTIFUNCIONALIDADE DO MORFEMA “SE” PORTUGUÊS E AS RESPECTIVAS FORMAS EM ESPERANTO
Adelson Sobrinho
Categorias
Português
Esperanto
Exemplos

1.Pronome pessoal indefinido

Erroneamente chamado de pronome apassivador, esse pronome é usado como índice de indeterminação do sujeito. Pode ocorrer com verbos transitivos diretos ou indiretos.SE –
A GENTE
ONI

“La senpersona pronomo oni estas kutime uzata ununombre: Vespere oni estas laca (sed laŭbezone oni povas diri ankaŭ lacaj). La formo «onij» estas kompreneble neebla. Same kiel la ceteraj pronomoj, ankaŭ oni povas esti uzata adjektive (onia) kaj akuzative (onin), sed bezonon pro tio oni havas malofte.”(Seppik).Vende-se casas.
              Oni vendas domojn.

Alugam-se casas.
               Oni luas domojn.

Dizem/a gente diz/diz-se que o Esperanto é fácil.
Oni diras ke Esperanto estas facila.

     Precisa-se de professores.
                   Oni bezonas instruistojn.
     ONI+VERBO+OBJEKTO
         Oni devas ami la lingvon por ĝin plene kompreni”(Reto Rossetti)
Deve-se amar a língua para compreendê-la por completo.
Vejamos os correspondentes nas demais línguas modernas:

ALEMÃO
Man spricht Deutsch.
ESPANHOL
Se habla Español.
ESPERANTO
Oni parolas Esperanton.*
FRANCÊS
On parle Français.
INGLÊS
One speaks English.
PORTUGUÊS
Fala-se Português
* (-n) = Marca do objeto direto1.       Pronome oblíquo reflexivo

Referindo-se à terceira pessoa do discurso, é usado só com verbos transitivos. O sujeito é o mesmo paciente do processo.


SE – SI – CONSIGO-
PREPOSIÇÃO + SI


SI – SIN – PREPOZICIO + SI

“Kiam la ago celas la saman personon, kiu ĝin plenumas, t.e. kiam tiu, kiu estas subjekto, samtempe estas ankaŭ objekto, oni uzas refleksivan pronomon.

“Por la tria persono (li, ŝi, ĝi) kaj por oni la refleksiva pronomo estas si: Li lavis sin per malvarma akvo. Ŝi rigardis sin en spegulo. Tie ĉi oni povas bani sin.”(Seppik).Pedro se respeita.
      Petro sin respektas.

           Pedro dá-se o direito de criticar.
Petro donas al si la rajton kritiki.

                      Os amigos se abraçam.
La geamikoj brakumas unu la alian.

Ela falou de si.
Ŝi parolis pri si2.       Conjunção Integrante dubitativa

“Quando liga uma subordinada que funciona como objeto (direto ou indireto)”. Jânio Quadros.

“Se” é um morfema interrogativo, equivalente ao ponto de interrogação (?): SE=?
Pergunte se houve fraude. Em que o se é substituível pelo ponto de interrogação:
Pergunte: houve fraude? Ou mais praticamente: houve fraude? Pergunte. Invertida a ordem das orações. “(Macambira).

SE

ĈU

“Ĉiu demando devas komenciĝi per iu demanda vorto el la serio kiu, kio..., aŭ per ĉu: Kiu faris tion? Ĉu vi komprenas? Oni ne povas diri «Vi komprenas?»  «Komprenas vi?», ĉar tio ne impresas demande.
“Ĉu estas ja demanda vorto kaj estas uzebla nur ĉe demandoj, rektaj kaj nerektaj: Ĉu Praha estas bela? Kiu urbo estas pli bela, ĉu Praha aŭ Budapest? Ĉu vi deziras teon kun rumo aŭ citrono? Sed en la frazo «Unu el ni devas cedi, ĉu mi aŭ (ĉu) vi» ne troviĝas ja demando, kaj tial ĉu tie ne estas uzebla.”(Seppik).

   

      Não sei se Pedro virá.
Mi ne scias ĉu Petro venos.

Mi ne scias. Ĉu Petro venos?
Ela perguntou se o congresso foi bom.
Ŝi demandis, ĉu la kongreso estis bona.

Mi dubas, ĉu vi estas feliĉa.(Zamenhof)
Duvido se você é feliz.

Vou ver se ele está em casa.
Mi vidos, ĉu li estas hejme.

3.       Conjunção condicional

Introdutora de orações adverbiais,
essa conjunção estabelece uma condição sine-qua-non, ou seja, um fato só ocorrerá se, e somente se, o outro ocorrer.SE – CASO


SE

“Subjunkcio, signifanta “en la okazo kiam, “kun la supozo ke, “sub la kondiĉo ke...(PIV,p.964).
Se Pedro fosse à praia, eu também iria.

Se Petro irus al la plaĝo ankaŭ mi irus.


Convite irrecusável: vá à minha festa; se você não for, só você não irá.
      Invito al mia festo: iru al mia festo; se vi ne iros, nur vi ne iros.

4.       Partícula pronominal

“O sujeito não é, em rigor, o praticante da ação verbal, pois o fato aconteceu independentemente de sua vontade” (Luft).
Não exerce função sintática.
SE


UZO DE SUFIKSO
 {-IĜ-}


 Sentou-se à mesa.
  Li/ŝi sidis ĉe la tablo.
O sol ergue-se no horizonte.
La suno levas ĉe la horizonto.


OBRAS CONSULTADAS
1.    DUBOIS, Jean et alii. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix, 2000.
2.    KALOCSAY, K & WARINGHEIN, Gaston. Plena ilustrita vortaro de Esperanto. Parizo: Sennacieca Asocio Tutmonda.
3.    LUFT, C.P. Dicionário gramatical da Língua Portuguesa. Porto Alegre: Globo, 1973.
4.    MACAMBIRA, José Rebouças. Português Estrutural. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1998
5.    QUADROS, Jânio. Curso Prático da Língua Portuguesa. São Paulo: Formar, 1966.
6.     SEPPIK, H. La Tuta Esperanto. Gramatiko por progresintoj. Gvidilo por kursestroj. Budapest: Literatura Mondo, 1938.

Nenhum comentário:

Postar um comentário