Quem sou eu

Minha foto
Fortaleza, Ceará, Brazil
Professor de Esperanto,Italiano e Português. Revisor de trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses. Profesoro pri lingvoj: esperanto, portugala, itala. Reviziisto pri akademiaj verkoj: monografio, disertacio, tezo.

terça-feira, 19 de março de 2013
EKZERCO PRI KORELATIVOJ
Adelson Sobrinho
adelsonsobrinho@bol.com.br


1.     Uzu de KIA: TIA/KIEL: TIEL

·        LI ESTAS MANĜEMA, SE MI NE ESTAS______.
                                                                    _______LI ESTAS?

·        “POR KE LINGVO ESTU INTERNACIA NE SUFIĈAS NOMI ĜIN_______”. ______ESTAS ESPERANTO?


·        ŜI ESTAS_______FORTA______MI.
                _______FORTA ŜI ESTAS!

·        “______AKIRITE, ______PERDITE”.

·        ĈU MARTA ESTAS MALBELA?
       NE ŜI NE ESTAS_____.
                                  _____ESTAS MARTA?

·        MI PAROLAS_____FLUE ______ĈIUJ.


·        ĈU VI LERNAS DILIGENTE?
JES, JA, MI LEGAS_______.   
                                             ____VI LERNAS?

·            ĈU ĈIUJ VIRINOJ ESTAS ĴALUZAJ?
NE, NE ĈIUJ VIRINOJ ESTAS_______.
                                                 _______ILI ESTAS?


·        ĈU MALATENTAJ GELERNATOJ LERNAS BONE?
                                       NE ILI NE LERNAS_______.
                               _______ILI LERNAS?
                              MALBONE.


2.     UZO DE KIO: TIO/KIU: TIU

·        ____ESTAS VIA INSTRUISTO?  
                     ADELSON.

·                        ____VI ESTAS?
INSTRUISTINO.

·        INSTRUISTO ESTAS VIRO_____INSTRUAS.

·        ____ESTAS ESPERANTO?
                     LINGVO.

                                   
·        ĈU VI ESTAS ŜOFORO?
   NE, MI NE ESTAS_____.
                          DO,______VI ESTAS?
                         KURACISTO MI ESTAS.

·        ĈU VIRINOJ ESTAS OBJEKTOJ?
NE, ILI TUTE NE ESTAS_______.
                                       ________ILI ESTAS?
                                       HOMOJ.

_____NE ESTAS LA VIRINO_______MI VIDIAS HIERAŬ.
PER______VETURILO VI VENAS AL E-KURSO? PER BUSO.
ESPERANTISTOJ ESTAS PERSONOJ______PAROLAS ESPERANTON.

3.     Surbaze de la ĉi-suba frazo, kompletigu la demandojn  per koncerna korelativo.

Ĉar li kuris tre rapide, Petro falis trifoje, hieraŭ sur la straton.

_______kuris tre rapide?
_______Petro falis sur la straton?
_______da fojoj li falis?
_______Petro falis?
_______li kuris?
_______Petro falis sur la straton?

4.     UZO DE KIAM: TIAM/ĈIAM:NENIAM/IAM

- Ĉu vi ______mensogis?   
-Ne, mi ne estas mensogema. Mi _________diris la veron.
-Mensoganto estas viro kiu _________mensogas; li_________diras la Veron.
-__________mi estis infano, mi_________mensogadis.

ESPERANTISTO ESTAS TIU KIU_________PERDAS LA ESPERON.

ALVENINTE, SALUTU ĈIUJN.

POST________VI ALVENOS, SALUTU ĈIUJN.

       NI FERIOS EN  VENONTA JULIO.
                                        _________VI FERIOS?
BALDAŬ VENOS JULIO. _________NI FERIOS.

5.     Faru la rilatojn inter la korelativaj Ki-vortoj al siaj respektivaj signifoj.

UNUA KOLUMNO:                     DUA KOLUMNO:

1.     KIEL                          1.(   )Demandas pri LOKO.
2.     KIES                          2.(   )Demando-vorto pri INDIVIDUO.
3.     KIO                           3.(   )Indikas MOTIVON/KAŬZON.
4.     KIA                           4.(   )Demandas pri KVANTO.
5.     KIAM                        5.(   )Interrogativo/rilativo pri MODO.
6.     KIU                             6.(   )Adjektivo pri POSEDO=DE KIU(J).
7.     KIOM                         7.(   )Demandas pri TEMPO.                                       
8.     KIE                             8.(   )Objekto/profesio/metio.
9.     KIAL                           9.(   ) Kvalito.

6.     UZO DE KIE: TIE/ĈIE: TIE/IE

 Dio estas ĉieestanta. Signifas ke Li troviĝas________.
 Fakte, Dio estas_________(en ĉiuj lokoj) kaj _______(en neniu loko).
*Mi iam renkontis vin _______, sed mi ne memoras kie.

-ĈU DIO ESTAS______(EN IU DETERMINITA LOKO). 
                          _______KIE DIO ESTAS?
·        ĈU VI IROS PARIZON?
JES, MI IROS________.
ĈU ANKAŬ VI IROS?
NE, MI IROS_________(AL NENIU LOKO).


7.     UZO DE KIAL/TIAL

                       LI PLORAS, ĈAR LIA EDZINO MORTIS.
                                   _______LI PLORAS?
LIA EDZINO MORTIS; ______LI PLORAS.
LIA EDZINO MORTIS, PRO TIO LI PLORAS.

MI SOIFAS, DO MI TRINKAS.
MI TRINKAS ĈAR MI SOIFAS.
MI SOIFAS;________MI TRINKAS.
                   ________VI TRINKAS?
MI SOIFAS, PRO TIO MI TRINKAS.


LI NE ALVENIS AKURATE AL LA KUNSIDO; _____ONI NE PERMESIS AL LI ENIRI.
                                                                    _______ONI NE PERMESIS AL LI ENIRI?
                      ONI NE PERMESIS AL LI ENIRI ĈAR LI ALVENIS MALAKURATE.


8.     KIES: TIES/ĈIES: NENIES/IES

ESPERANTO ESTAS DE ĈIUJ KAJ DE NENIU.
                                                      _________ESPERANTO ESTAS?
ĜI ESTAS__________KAJ__________. SIGNIFAS KE E-O APARTENAS KOMUNE AL  ĈIUJ KAJ PRIVATE AL NENIU.
SE ESPERANTO ESTUS_______,ĜI NE TAŬGUS KIEL INTERNACIA LINGVO.

9.     Kompletigu per KIU aŭ KIOMA

1.     ______TAGO ESTAS HODIAŬ? LA DUA DE APRILO.
2.     ______TAGO ESTAS HODIAŬ? MARDO.
3.     ______MONATO ESTAS DECEMBRO? LA DEK DUA.
4.     EN____MONATO NASKIĜIS ZAMENHOF? EN DECEMBRO.

10.                                                     UZU KIO/KION/KIU/KIUJ/KIUN/KIUJN/KIA/KIAN/KIAJ/KIAJN en siaj ĝustajn lokojn:

1.     Bona lernantino venis.               _____lernantino venis?
2.     Mi vidis bonajn lernantinojn. ______vidis bonajn lernantinojn?
3.     Mi vidis bonan lernantinon. _______lernantinon mi vidis?
4.     Bonaj lernantinoj venis.          ______lernantinoj venis.
5.     Mi vidis bonan lernantinon.      _____mi vidis?
6.     Bonaj libroj kuŝas sur la tablo. ______kuŝas sur la libro?
7.     Bonaj libroj kuŝas sur la tablo. ______libroj kuŝas sur la tablo?
8.     Ŝi vidis bonajn librojn.             _______librojn ŝi vidis?
9.     Li vidis bonajn librojn.             _______li vidis?
10.                                                                                                                  Ni vidis bonajn librojn.             _______vidis bonajn librojn?

11. Jen la respondoj. Enskribu la demandojn.

Mia amikino Marta kantas tre bele en la teatro.

       ______________________________________________________?
       Mia amikino Marta kantas tre bele en la teatro.
________________________________________________________?
       Mia amikino Marta kantas tre bele en la teatro.
       _______________________________________________________?
       Mia amikino Marta kantas tre bele en la teatro.
       _______________________________________________________?
       Mia amikino Marta kantis tre bele en la teatro hieraŭ.
       _______________________________________________________?
       Mia amikino Marta kantos tre bele en la teatro morgaŭ.
       ______________________________________________________?
      
      
Nenhum comentário:

Postar um comentário